Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

SUỐI CÁ THẦN LƯƠNG NGỌC


Cẩm Lương, Cẩm Thủy 14.7.2008


Ngầm sâu trong vách đá ra
Tự bao giờ, nước mát sa đều đều
Đất này sinh cá mép điều (1)
Nhởn nhơ năm tháng dập dìu dọc ngang
Nông choèn, trong vắt suối ngàn
Chiều buông, lũ lượt kéo đàn về hang
Bình minh ra đón nắng vàng
Và chơi cùng khách trần gian đổ về
Tiếng rằng cá chúa (2) rất uy
Chừng ba bốn yến ít khi ra ngoài.
Cá thần Lương Ngọc thiên thai
Bâng khuân sơn thủy tạ vài vần thơ
Cây đền Thủy Phủ (3) lưa thưa
Lòng nghe vách núi ngàn xưa vọng về./.

(1): Cá mép điều: Khi còn rất bé giống cá mương, khoảng 0,5kg nó giống trôi Ấn Độ. Càng lớn càng giống cá trắm cỏ trắng về hình dáng nhưng vây đỏ như vây cá chầy to, điểm rất đặc biệt là méo có một đường viền đỏ, rất đỏ, không có loài cá nào có, có lẽ đến nghìn con, con to độ 6kg. Đồn rằng có người ăn cá này mà chết, không ai dám bắt cá và gọi là cá thần.
(2): Dân địa phương đồn rằng có cá chúa có lẽ tới 30 - 40kg, lâu rồi ít ra, có lẽ to quá không chui lọt lỗ đầu nguồn từ vách đá ra.

(3): Đền thờ Thủy Phủ Long vương ở cạnh bờ suối Lương Ngọc tựa lưng vào núi đá.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét