Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

CHẠNH LÒNG
Giọt thu rỏ vào buồn thu man mác
Chạnh lòng ta, bao miền đất, con người…

Hồn tử sỹ, Na Sầm rên rỉ khóc
Dòng Kỳ Cùng xanh lạnh ánh trăng rơi…

Sâm Nưa hỡi! em gái Lào vẫn hát
“Khúc độc hành” sông Mã đổ về xuôi…

Nỗi buồn thu, nước Đông Hải ngậm ngùi
Trời xanh ngắt, thanh bình đâu có dễ!?

Giọt thu rỏ vào buồn thu như thế
Cáo Bình Ngô, Hịch tướng sĩ lưu truyền.

Đêm khuya thu 2013


0 nhận xét:

Đăng nhận xét