Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

CON TẰMCon tằm rút ruột nhả tơ
Biết to mình xấu, ngẩn ngơ tằm sầu
Một đời ăn biết bao dâu
Đầy năm tháng, tải bây lâu lòng tằm
Những là hóa nhộng yên nằm
Mà trong kén, vẫn trở trăn một đời

Hòa Lạc, Sơn Tây năm 1986
0 nhận xét:

Đăng nhận xét