Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

MẸ ƠI !
Kính tặng mẹ      


Con mắc lỗi,
Chắc là lỗi nặng.
Mẹ rút roi...con chạy…
Lên dốc nhà bên, con ngã.
Đau và sợ quá,
Con vội quay lên…!

Roi mẹ đâu rồi?...
Mẹ bế con lên!...
Mắt mẹ ướt
          Giọt lệ to dần
                             Rơi!

Con lớn lên…
Và từ đấy
Con sợ làm mẹ khóc.

Mẹ chẳng còn
Lệ vẫn thấm vào con.

06/3/2013.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét