Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

BẠCH ĐẰNG HẢI KHẨU


                        Nguyễn Trãi


Khinh khởi ngâm phàm quá Bạch Đằng
Ngạc đoạn kình hoa sơn khúc khúc
Quan trầm tích triết ngạn tằng tằng
Quan hà bá nhị(1) do thiên thiết
Hào kiệt công danh thử địa tằng
Vãng sự hồi đầu ta dĩ hĩ

Lâm lưu phủ cảnh ý lan nan thăng./.

Dịch nghĩa: CỬA BIỂN BẠCH ĐẰNG
Gió bấc thổi trê mặt biển khí thế bừng bừng
Nhẹ đẩy cánh buồm thơ vào dòng sông thế sự Bạch Đằng
Núi từng khúc, từng khúc như cá sấu bị chặt, cá chình bị chém
Giáo chìm gươm gãy tầng tầng lớp lớp dưới đất bờ bãi kia
Cửa sông hiểm yếu “Bách nhị” do trời đất sinh ra
Công danh lừng lẫy của lớp lớp hào kiệt trên đất này còn vang vọng mãi
Việc cũ, ngoái đầu nhìn lại, ôi! đã qua lâu rồi.
Đi vào dòng nước ngắm núi non bờ bãi mà lòng cứ bâng khuâng
(1) : Bách nhị: Nơi hiểm yếu 2 vạn quân có thể chống với một trăm vạn - điển tích


Dịch thơ:CỬA BIỂN BẠCH ĐẰNG
Gió bấc đuổi nhau trên biển lớn
Nhẹ đẩy buồm thơ tới Bạch Đằng
Chặt sấu, băm kình, non khúc khúc
Gươm chìm, giáo gãy mấy tầng rơi
Đất trời tạo cửa sông hiểm yếu
Đời tiếp đời, hào kiệt công danh.
Ngoảnh đầu chuyện cũ xa xôi thế,
Nặng lòng ta nước chảy bờ xanh
Hưng Hà 4.9.2009

0 nhận xét:

Đăng nhận xét