Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

NGƯỜI VẪN THẾ


Kính cụ Trần Thủ Độ

Êm êm Lý chuyển sang Trần
Nước non tránh được một làn can qua.
Mãi còn hào khí Đông A
Bầu trời lấp lánh sao xa trập trùng.
Từ Nguyên Phong(1) đến Trùng Hưng(2)
Thần Như Hưng Đạo(3), Chiêu Minh(4), Phụ Trần(5)...
Giữa rừng sao một cao nhân
Âm thầm mở sáng triều Trần vinh quang
Gió từ Lưu Xá(6) gió sang
Lăng Ngừ(7) nép bóng đa làng vậy thôi.
“Đầu thần còn đó chưa rơi...”(8)
Vang trong dòng Thái Sư(9) trôi đời đời
Dành cho con cháu ngôi trời
Giang sơn gánh nặng một đời tùng quân.
Nghiêng mình hậu thế tri ân
Khói trầm, hương tỏa mộ phần ngàn thu.
Hưng Hà, 26/2/2010
Chú thích:
1: Niên hiệu của Thái Tông trong kháng chiến chống Nguyên lần thứ nhất
2: Niên hiệu của Nhân Tông trong kháng chiến chống Nguyên lần thứ 2 và thứ 3
3: Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
4: Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải
5: Tướng Lê phụ Trần
6.7: Nơi sinh và nơi an nghỉ cuối cùng của Thái Sư Trần Thủ Độ
8: Lời Trần Thủ Độ bày tỏ với Thái Tông trước cuộc kháng Nguyên lần thứ nhất

9: Con sông Thái Sư tổ chức đào để chống Nguyên.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét