Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

VỊNH 2 ÔNG PHỖNG ĐÁHai ông uống rượu giữa trời
Trầm tư suy nghĩ lẽ đời dở hay!
Hãy cho ta hỏi câu này
Giang sơn, thế cục giờ đây thế nào?
Sự đời chẳng thể chiêm bao
Bại thành, sai đúng nháo nhào vậy ư!?


Tháng 4 năm 2012

0 nhận xét:

Đăng nhận xét